& στρες

Άγχος

Άγχος

Το άγχος παίζει καταλυτικό ρόλο στη ζωή και την ευημερία μας. Μπορεί ένα ποσοστό άγχους να είναι χρήσιμο και προστατευτικό, όταν όμως ξεπερνάει κανείς αυτό το ποσοστό, τότε το άγχος γίνεται επίπονο και διαβρωτικό για την ευχαρίστηση του ανθρώπου.

 Το άγχος μας κάνει ιδιαίτερα απαιτητικούς, ανυπόμονους και ευερέθιστους με ιδιαίτερα χαμηλή διάθεση για συνεργασία.Λειτουργώντας κάτω από άγχος έχουμε την τάση να παρεξηγούμε συμπεριφορές και να υπολειτουργούμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

 Η προέλευση του άγχους μπορεί να οφείλετε σε ψυχογενείς αιτίες ή να βιώνετε λόγω κάποιων σωματικών παθήσεων. Είναι επίσης σημαντικό να προσθέσουμε πως τα επίπεδα του άγχους εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό και από τις γνωστικές, συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου καθώς και το πώς αντιλαμβάνεται τον περίγυρο του.

Οι ψυχολόγοι αναζητούν την πηγή του άγχους και προσπαθούν να την αναστρέψουν. Αυτό μπορεί να είναι απλό, αλλά και σύμπλοκο. Βοηθούν τον άνθρωπο να κατανοήσει το άγχος του, από πού πηγάζει και ποια είναι η λειτουργία του, ν’ αποφεύγει το περιττό άγχος, να δρομολογεί τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή του, να προσαρμόζεται, ν’ αποδέχεται ό,τι δεν μπορεί ν’ αλλάξει, να ζει πιο ευχαριστιακά και γενικά να εξυγιάνει τον τρόπο ζωής του.


του Αγχους

Συμπτώματα